โครงการที่ใช้ท่อทองแดง “ N.B.C. ” ASTM B88/B819

king power suvarnabhumi

โรงแรม Siam Kempinski

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงแรม Banyan Tree Phuket

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลศิริราช